ప్రతిరోజూ కండోమ్ ఉపయోగించి సెక్స్ చేస్తావేమిటి అని విసుక్కుంటోంది. వేరే మార్గం?!!

Telugu Sex Kathalu Telugu Sex Stories problems గర్భం రాకూడదని నా భార్యతో నేను సెక్సులో పాల్గొన్న ప్రతిసారీ కండోమ్ వాడుతున్నాను. దీనితో ఆమె విసుక్కుంటోంది. ప్రతిరోజూ కండోమ్ ధరించి చేస్తావేమిటి అని మండిపడుతోంది. ఆమె కొన్ని రోజులు చెప్పి ఆ రోజుల్లో కండోమ్ లేకుండా పాల్గొనమంటోంది. అసలు అండం విడుదల సమయంలోనే కండోమ్ వాడితే సరిపోతుందా.? ఈ అండం విడుదలయ్యేందుకు ఖచ్చితమైన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా..? గర్భం రాకుండా ఉండేందుకు మాత్రలు మింగి సెక్సులో &#8230
The post ప్రతిరోజూ కండోమ్ ఉపయోగించి సెక్స్ చేస్తావేమిటి అని విసుక్కుంటోంది. వేరే మార్గం?!! appeared first on Telugu Sex stories.

%d bloggers like this: