పిన్నితో నా రహస్య సంబంధం

Hii ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు…
నేను మీ sai ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను….
స్టోరీ నచ్చితే నా మెయిల్ కి ping చేయండి నా మెయిల్ id కింద లాస్ట్ లో ఉంటుంది చూడండి..

ఇంక స్టోరీ లోకి వెళ్ళిపోదాం..
మా పిన్ని పేరు కస్తూరి..
నేను అంటే మా పిన్నికి చాల ఇష్టం. నాకు కూడా మా పిన్ని అంటే చాలా ఇష్టం…
మా పిన్ని వాల ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటాము..
మాకు కొంత పొలం మరియు కొన్ని చేపల చెరువులు ఉన్నాయి..
నానా బాబాయ్ పొలాల పనులు చూసుకుంటారు
నేను మా పిన్ని చెరువుల సంగతి సూసుకుంటం వాటికి మేత పేటటం. గట్లు సరిగా వున్నాయి లేదో చూసుకోవటం లాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్లం.

నేను రోజూ మా పిన్ని పక్కనే పడుకొనే వాడిని
నాకు నా చినపటి నుంచీ మా పిన్ని మీద కోరిక ఎక్కువగా ఉండేది. పిన్ని కూడా నా ముందే బాటలు విపి స్నానానికి వెళ్ళటం బటలు మార్చుకోవటం చేస్తువుండేది అప్పుడు పిన్నిని అల చూసి కోరికలు పుటేవి.
నేను ప్రస్తుతం Btech చదువుతున్నాను ఐనా రోజు రాత్రి పిన్నితోనే పడుకుంటాను పిన్ని కూడా ఇంకా నను చినపిలాడిలగనే చూస్తుంది నా ముందు బాటలు మార్చుకునేది..
ఒక రోజు పిన్ని లేదు కదా అని నేను బట్టలు అని విప్పి బెడ్ మీద పడుకుని నా మీద దుబట కపుకొని నా పిన్నిని తలుచుకుంటూ నా మోడ్డ ని మెల్లిగా నిమురుకుంటూ ఉన్నాను ఇంతలో మా పిన్ని వచ్చి పడుకుంది అప్పుడు మా పిన్నికి నాకు మధ్య సంభాషణ..

పిన్ని: ఏంటి sai దుపటికపుకునవ్ కొత్తగా
నేను: ఎం లేదు పిన్ని ఊరికే కపుకునా
పిన్ని: చెమటలు పడుతుంటే దుప్పటి ఎందుకు తీసెయ్
నేను: వదు పిన్ని పర్వాలేదు ఉండనివు
పిన్ని: (నను శ్రదగా చూసి) shirt వేసుకో లేదా దానికి సిగ్గు ఎందుకు నేనే కదా పర్వాలేదు తీసెయ్ రా
నేను: (shirt ఒకటే కాదు లోపల ఎం లేదు) అనుకుంటూ వద్దులే పిన్ని పర్వాలేదు అనుతునా ఇంతలో పిన్ని నా మీద వున్న దుప్పటి ఒకలాగులో లాగేసింది.

నేను నా చేతులతో నా మోడ్ద ని కవర్ చేస్తున మా పిన్ని నేను అలా చూసి షాక్ ఐఇంది నేను పిన్ని వైపు చూస్తూ అలా ఉండిపోయా
పిన్ని: ఏంట్రా ఇది బాటలు లేకుండా పడుకునవ్
నేను: అది పిన్ని అది ఉక్కపోస్తుంది అని బట్టలు మొత్తం వెపేసా మళ్ళీ వేసుకుందాం అనుకునే లోపు నువు వచేసవ్
పిన్ని: నవుతూ ఓ అవునా సరే లే నాన పడుకో
అంది

నేను షాక్ పిన్ని ఏం అనలేదు అంటే అని
నేను లేచి బట్టలు వేసుకో బోతుంటే పిన్ని చూసి
వుక్కపోస్తుంది అనవు కథ రా మళ్ళీ ఎందుకు వెస్కుంటునవ్ అలాగే పడుకో అంది
ఇంకా నేను ఎం మాట్లాడకుండా పడుకున పిన్ని పక్కనే.
నా లో ఎదో తెలియని ఆనందం పిన్ని పక్కన బటలులీకుందా పడుకుంటునా అని.
పిన్ని నాతో ఎలా అంది ననా ఒక గంట తర్వాత చెరువు దగరకి వెళ్ళాలి సరేనా అంది నేను సరే పిన్ని అని చెప్పి పిన్ని పక్కనే పడుకున్నాను

పిన్ని కి బాగా దగరకి జరిగిపడుకునా. నా మోడ్ద మా పిన్ని గుధ కి తగులుతుంది పిన్ని ఎం అనలేదు నేను ఇంకా దగరకి జరిగి పిన్ని గుద్దకి నా మోడ్డ గటిగ్గ నోకి
పిన్ని గంతటర్వాత వెళ్ళాలా అని అన్నాను. పిన్ని అవును రా అంది నేను అలానే గుద్దకి నాకు పెటివుంది పడుకునా పిన్ని ఏం అనలేదు..

ఒక గంట తర్వాత నను లీపింది పిన్ని నేను లేచి బట్టలు వేసుకున్నా పిన్ని పిలిచి వదు వీసుకోకు రా బైట వర్షం పడ్తుంది బాటలు మొత్తం బురద అవ్తాయి ఇలా వచేయే పర్వాలేదు లే అంది. ఎవరైనా చూస్తే బాగొదీమో పిన్ని అన్నాను. ఎవరూ చూడరు లేరా రా త్వరగా గట్టు కూడా చూడాలి ఉందో వూడిపోయెందో త్వరగా రా అంది నేను ఇంకా బట్టలు ఎం వేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను. బైటకి వచ్చి పిన్నిని చూసి షాక్ ఐయాను..

పిన్ని మోకాలు పైవరకు తొడలు కనిపించేటట్టు చీర పైకి లేపి బొడ్డులో దోపుకుంది నేను పిన్ని తొడలు చూస్తూ అలానే ఉండిపోయా పిన్ని నేను గమనించి ముందు చేరువుధగరకి పద నను తర్వాత చుదుగాని అంది..

పిన్ని ముందు వెళ్తుంది నేను బాటలు లేకుండా పిన్ని వెనక్కల వెళ్తున్నా చెరువు దగరకి వెళ్ళాక పిన్నిితన బట్టలు మొత్తం విప్పేసి చెరువు గట్టు తెగే లా వుంది అని చెరువు లోకి వెళ్లి గట్టు వేసాను నేను పిన్ని వెనకాల నుంచునాను పిన్ని నా ముందు నగ్నం గా వుంది నేను ఇంకా ఆపుకోలేక పిన్నిని గటిగా హగ్ చేసుకున్నాను పిన్ని ఏంటి sai ఎం ఐఇంది అంది నేను ఎం మాట్లాడ లేదు పిన్నిని అలానే హగ్ చేసుకొని గట్టిగా సళ్ళని నొకుతున్నాను పిన్ని ఏం అనట్లేదు.|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి ! నేను ఇంకా గట్టిగా నాకుతున్నాను
పిన్ని మెల్లిగా రా అంటుంది అప్పుడు నేను పీని నేను అంటే నీకు ఎస్తామ అని అంది అవును రా నువు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువు బటలు లేకుండా పడుకునపుడే అనుకున్నా నీతో దెంగించుకోవాలి అని అంది నేను ఇంక చెరువులోని నా మోడ్డ వెనకనుంచి పిన్ని పూకులూ కి పెట్టడానికి ట్రై చేసా

కానీ వెళ్ళలేదు అప్పుడు పిన్నితో చెప్పాను ఏంటి పిన్ని లోపలకి వెళ్ళాట్లేదు అని మీ బాబాయ్ పెట్టి చాలా సంవత్సరాలు అవ్తుంది కథ రా అందుకే మెల్లిగా పెట్టు వెళ్తది అంది నేను మెల్లిగా పెస్తునా సగం వెళ్ళింది నేను బైటకి తీసి ఒకేసారి తోసాను మొత్తం వెళ్ళిపోయింది పిన్ని గటిగ్గా అరచిఎంది
నేను మెల్లిగా దెంగుతున్న పిన్ని గట్టిగటిగా మూలుగుతుంది వర్షం కూడా పెరిగింది పిన్ని మూలుగులకి నాకు ఇంకా మూడ్ పెరిగి ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగుతున్నా పిన్ని హా……హా……హా……saii……దేంగు……అలానే దేంగు……….అంటూ అరుస్తుంది నేను ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగుతూ పిన్నితో ఐపోతుంది అనాను లోపల వదిలేయ్ మంది నేను ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగుతూ లోపల కార్చేసాను…

పీనిని అలానే హిగ్ చేసుకొని వున్నాను తర్వాత చెరువులో నుంచి బైటకి తీసుకువెళ్లి నేలమీద పడుకోపెట్టి పిన్ని సళ్ళని నొక్కేస్తూ పిన్ని మొకం మీద మెడ మీద పిధాల మీద ముద్దులు పెడుతున్నా పిన్ని బాగా రెస్పాండ్ అవ్తుంది నేను నా ఒక చేతిని పిన్ని పూకు మీద వేసి పూలు రుద్దుతూ వునాను పిన్ని గట్టిగట్టిగా మూలుగుతుంది నాది మళ్ళీ లేచింది నేను మళ్ళీ పిన్నిని దెంగుదాం అని పిన్ని కాలు వేదం చేసి నా మోడ్డ పిన్ని పూకా మీద రాస్తున్నా పిన్ని ఇంకా ఆపుకోలేక త్వరగా పెట్టరా అంటుంది నేను ఒక తోపులో పూకు లోకి పెట్టేసాను పిన్ని గట్టిగా హా……………….అని అరచిఎంది నేను దేన్గతం మొదలు పెట్ట మెల్లిగా స్పీడ్ పెంచాను పిన్ని

హా……హా……saii……దేన్గర………..అలనేదెంగూ………….మీ బాబాయ్ కూడా నను ఇలా ఎప్పుడూ దేన్గలేదు రా హా……… దెన్….గూ…..ఇంకా స్పీడ్ గా దేంగు నా రాంకు మొగుడా…… అని అరుస్తుంది నేను ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగుతూ నీ యమ్మ…. ఏం ఉందే నీ పూకు ఎంతసేపు దేగినా ఇంకా దెంగాలి అనిపిస్తుంది లాంజ అంటూ స్పీడ్ గా దెంగుతూ దాని సళ్ళు పిసుకుతున్నాను ఇంక నాకూ ఐపోతుంది అని స్పీడ్ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నా అది హా……..దేంగు…..ఎం దెంగుడు దెంగుతున్నావు రా నా రాంకు మొగుడా దేంగు అంటూ గట్టిగా అరుస్తుంది నేను స్పీడ్ గా దేంగు దాని పూకు లో కర్చేసా ఇంకా దానిమీద పడుకునిపోయాను కాసేపయాక లేచి పిన్నికి బట్టలు వేసి గట్టిగా హగ్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టి పిన్నిని ఎతుకొని ముద్దుపెడుతూ ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాను..

ఇంకా రోజు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు దెంగించుకునేది మా పిన్ని నా తో రోజు రాత్రి చెరువు దగర కన్నీసం గంట రెండు గంటలు దేంగే వాడిని మా పిన్నిని రోజు.. కొన్నలకి పిన్నికి కడుపు వచ్చింది అందరూ బాబాయ్ వల్లే అనుకున్నారు నా సంగతి తెలియక..

ఇది ఫ్రెండ్స్ నా పిన్ని తో నాకు జరిగిన అనుభవమ్
స్టోరీ నచ్చితే కామెంట్ చేయండి ఎవరైనా నాతో సెక్స్ చాట్ or సెక్స్ వీడియో చాట్ లేదా నా నుంచి సుకం కోరుకునటైతే నా మెయిల్ id hsai38168@gmail.com కి మెయిల్ చేయండి మీ డీటైల్స్ సీక్రెట్ గా ఉంచబడతాయి మీ ప్రైవసీ నా బాధ్యత.
Thank u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *