నెల రోజులకి సరిపోయేట్టుగా దెంగార దీన్ని


నెల రోజులకి సరిపోయేట్టుగా దెంగార దీన్ని

అలసిపోయి తులసి పక్కన పడిపోయాను. నా తలను నిమురుతూ “అలసిపోయావ రా….”అంది లాలనగా హిమ అంటీ. “అంత కార్చాక అలసట రాదా….5 నిముషాలు టైం ఇవ్వు వాడికి…మల్లి లేపుకుంటాడు ….”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. “అక్క…నాకు ఎడుపోస్తుండే…”అంది తులసి. ముగ్గురం ఎందుకన్నట్టుగా చూసాము తన వైపు.“ఇలా అలవాటు చేసాడు…..ఎల్లుండి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను కదా …ఆ తర్వాత ఏంటి నా పరిస్థితి అని….ఏడుపొస్తుంది …”అంది తులసి కళ్ళు తడి అవుతుంటే “మీ అయన ఉన్నాడు కదా…..”అంది ఆచర్యంగా సంధ్య అంటీ. “ఆ….ఉన్నాడు…..ఏదో మొక్కుబడి గా చేస్తాడు…..వీడిలా చేయడు కదా….”అంది జీర పోయిన గొంతుతో. “అయితే వీన్ని తిస్కేల్లి పో…నీతో బాటు….”అంది నవ్వుతు సంధ్య అంటీ. “అమ్మో ..నేను పంపను….కావాలంటే నువ్వే నెలకి ఒకసారి వొచ్చిపో…”అంది హిమ అంటీ నా chest మీద చేతితో రాస్తూ. “అమ్మో…అక్క చెల్లలిద్దరు వాడి మొడ్డకి బానిసలు అయ్యారు….”అంది నవ్వుతు సంధ్య.“ఆఅ అ…అక్కడికి నువ్వు ఏదో కానట్టు…..”అంది హిమ అంటీ, సంధ్య అంటీ పిర్రను గిల్లుతూ. “స్స్స్..అబ్బ….అవుననుకో….ముగ్గుర్ని తన కింద వెస్కొని నలిపెస్తున్నాడు…కదా…”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. వాళ్ళు అల మాట్లాడుకుంటుంటే మళ్ళి నా మడ్డ పురుడు పోస్కోవడం అరంబించింది. “పాడు పిల్లడు….మళ్ళి అపుడే రెడీ అవుతున్నాడు ..ఇపుడు ఎవరిదీ చినిగిపొతదో…..”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ మడ్డని పట్టుకొని నలుపుతూ. “అమ్మో ..నా వాళ్ళ కాదు…మీ ఇద్దర్లో ఎవరో ఒకరు దొబ్బించుకోండి….”అంది మత్తుగా హిమ అంటీ. “ఉహు…నా వాళ్ళ కూడా కాదు …”అంటూ తులసి వైపు చూసింది కసిగా సంధ్య అంటీ. “ఇపుడే అచ్చోసిన ఆంబోతులా కుమ్మేసాడు….కదా…మళ్ళి నేనేనా..”అంది మత్తుగా నా వైపు చూస్తూ. “మా వెనక పగలదోబ్బాడు కదా…..ఫస్ట్ నువ్వు వెనక కుమ్మించుకో …తర్వాత ఎలాగు మమ్మల్ని వోదలడు కదా..”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. “నిన్న రాత్రే ..కసిగా ఇరగ దొబ్బాడు. ….నా వెనక….ఇంకా నొప్పి పోలేదు…..కావాలంటే పువ్వు నే కొట్టుకోర మళ్ళి…..”అంది మత్తుగా తులసి పువ్వు మీద చేతితో రాస్కుంటూ. “ఉహు..అదేం కుదరదు….నీ గుద్దని వాడు దేన్గుతుంటే చూడాలి మేము…..”అంది సంధ్య అంటీ కసిగా తులసి సల్లు నొక్కుతూ. వాళ్ళ మాటలకు నాది మొత్తం లేచిపోయింది. “స్స్స్..అబ్బ..ఎలా గునపం లా నిక్క పోడుచుకుందో చూడు …”అంది కసిగా పట్టింది మడ్డని హిమ అంటీ. “హా…..అవునే అక్క….ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు తులసి గుద్దని తొలవమను….”అంది కసిగా తులసి సన్ను ని పిసుకుతూ సంధ్య అంటీ. “స్స్స్….అక్క ..ఎం పిసుకు తున్నవే…..”అంటూ పువ్వు ని నలుపుకుంది కసిగా తులసి. తులసి చనుమొనని వేళ్ళ మధ్య ఇరికిన్చుకొని గట్టిగ తిప్పింది సంధ్య అంటీ. “స్స్స్..అబ్బ….అక్కా……ఎం పిండుతున్నవే…..హిమక్క నా పువ్వు ని నలపొచ్చుకద….”అంది కసేక్కిపోతూ తులసి. హిమ అంటీ కూడా కసేక్కిపోయి తులసి పువ్వు ని గట్టిగ పట్టింది వేళ్ళ మధ్య ఇరికించి. “స్స్స్…అబ్బ….అక్క లిద్దరూ చంపేస్తున్నారు …..నలిపి నలిపి…..”అంది మత్తెక్కిపోతూ తులసి. నా కూడా తిక్క రేగిపోయి కాలిగా ఉన్న ఇంకో సన్ను ని ఆబగా నోట్లో కుక్కున్నాను. “స్స్..అబ్బ…ముగ్గురు కలిసి..ఒక్కదాన్ని చేసి….చంపేస్తున్నారు….”అని మత్తుగా అంటూ నా తల మీద చేయి పెట్టి గట్టిగ అడుముకుంది సన్ను కేసి. నేను ఇష్టం వోచినట్టుగా పిల్చుతున్నాను చన్ను ని, సంధ్య అంటీ కసి కసిగా నలుపుతుంది చనుమొనని, హిమ అంటీ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా నలుపుతుంది తులసి పువ్వు ని. “స్స్స్….అబ్బ….హా…హా….అబ్బ….అమ్మా……హాఆ…నేను ఇంకా తట్టుకోలేను రా…..పగల డెంగు ….నా గుద్దని….నీ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా….”అంటూ మెలికలు తిరుగుతుంది మొత్తని లేపుతూ తులసి. “అక్క….ఇది….peak కి వొచ్చింది …చందు గాడి గూటం దెబ్బ పడితే గాని మామూలు కాదు….”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. హిమ అంటీ నన్ను కసిగా చూస్తూ నా మడ్డని పట్టి నలిపింది. నేను లేచి తులసి కాళ్ళ మధ్యకు వోచి రెండు కాలు తీసి నా బుజాల మీద వేస్కున్నాను. తులసికి చెరో పక్క చేరి పోయారు అక్కలిద్దరూ. తులసి పిర్రల కింద చెరో చేయి వేసి లేపి కసిగా నన్ను చూస్తూ “దూర్చర నీ గూటం….”అంది సంధ్య అంటీ కసిగా.“నెల రోజులకి సరిపోయేట్టుగా దెంగార దీన్ని….”అంది హిమ అంటీ కూడా కసేక్కిపోతూ. “అమ్మో…..ఇద్దరు కలిసి …రేపు నేను నడవకుండా చేసేట్టుగా ఉన్నారు….ప్లీజ్ రా చందు….మెల్లిగా దెంగు…..అసలే గుద్ద నొప్పిగా ఉంది….”అంది తమకంతో. నేను మడ్డని చేతిలో పట్టుకొని, ఇంకో చేతితో పువ్వు ని నలుపుతూ, పిర్రల మధ్య గట్టిగ రాసి, కొంచెం దించాను గుద్దలోకి మడ్డని. “స్స్స్స్….అమ్మ….మెల్లిగా పెట్టు….”అంది కళ్ళు మూసుకుంటూ. నేను సర్రున మొత్తం మొడ్దని దూర్చాను గుద్దలోకి. “స్స్స్స్….అబ్బ….మొత్తం పెట్ట్టేసావ…..నీ మొడ్డకి పక్షవాతం రాను…..అమ్మో చిన్చేసవు కదా రా…..”అంది నొప్పితో. “అక్క…..మొత్తం….దుర్చేసాడే….పాడు పిల్లడు….”అంటూ గుటకలు మింగింది సంధ్య అంటీ. “అవునే…..బొక్క ఏదైనా….ఇలాగె దుర్చుతాడు ఈ మొరటోడు…”అంది కసిగా హిమ అంటీ. నేను ముప్పావు మడ్డని బయటకు లాగి మళ్ళి మొత్తం మొడ్దని దిగేసాను తులసి గుద్దలో. “స్స్స్..హమ్మాఆ…..ఆఆఅ…..హ..హా….రంపంతో కోస్తున్నట్టుగా ఉంది రా…..బండోడా…..”అంటూ ఇద్దరి తొడలు పట్టింది గట్టిగ తులసి. “అది అలాగే అంటది రా….ఓఒ పది పోట్లు పొడువు….అదే సర్దుకుంటది…..మా అయన కూడా అలాగే చేసాడు శొబనమ్ రోజు……నొప్పి నొప్పి అన్నాకూడా వోదలకుండా పువ్వుని అలాగే చేసాడు….”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ తులసి సన్ను ని నలుపుతూ. “ఆఅ …నీ దేమి పోయింది….నీ గుద్దని ఒప్పగించు చూడు వాడికి…..అపుడు తెల్స్తుంది నీకు…”అంది కచ్చగా తులసి. “మావి కూడా పగలదోబ్బాడు కదా….ఇంతకూ ముందే….ఆపమని అన్నాకూడా ఆపకుండా…..”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. చేతులు పైకి లేపి , బుజాల మీద ఉన్న తన పాదాలను పట్టుకొని నలుపుతూ, గుద్దలోకి గట్ట్టిగా కుచుతునన్ను మొడ్దని. “స్స్స్..అబ్బ….హా…..హా….అమ్మ….హ..హ..హ…హ….”అంటూ ఉంది తులసి పోట్లు పడుతుంటే గుద్దలో. “20 పోట్లు పొడిచాడే నీ గుద్దలో…..”అంది కసిగా సంధ్య అంటీ.“లెక్క పెడ్తున్నావా….”అంది తమకంగా తులసి బొడ్డుని రాస్తూ హిమ అంటీ. “ఆఆ… అక్క…..పోటు పడ్డప్పుడల్లా హ… అంటుంది కదా…అవి లెక్కపెట్టాను…”అంది కసిగా తులసి సన్నుని నలుపుతూ సంధ్య అంటీ. నాకు కూడా సమ్మగ ఉంది తులసి గుద్దని దేన్గుతుంటే. స్పీడ్ పెంచాను. తపక్ తపక్ మని గట్టిగ నా కటి బాగం తులసి పిర్రలకు తగులుతుంటే వింత శబ్దం వొస్తుంది. “స్స్స్..అబ్బ…..హ…హ..హమ్మ….”అంటూ ములుగుతుంది నీరసంగా తులసి. “అబ్బ….ఎం కొడుతున్నావు రా…..అక్క చూడవే….వాడు అల కొడుతుంటే శబ్దాలు ఎలా వొస్తున్నాయో….ఆ శబ్దాలకి మత్తుగా ఉందే…..”అంది అడమోద్పు కనులతో సంధ్య అంటీ. “ఆఅ…నాకు కూడా అలాగే ఉందే…..తులసి చూడవే…..తట్టుకోలేక గొనుగుతుంది….”అంది వొనుకున్న స్వరంతో హిమ అంటీ. “స్స్స్…అబ్బ చాలు రా…నా వాళ్ళ కాదు……ప్లీజ్ ….”అంది వేడుకోలుగా తులసి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. నేను ఒక్క తోపు గట్టిగ తోసి , కసిగా చూస్తూ బయటకు తీసాను మడ్డని. తులసి ఎన్తో రిలాక్స్ అవుతూ థాంక్స్ అన్నట్టుగా చూసింది. నా కుతి తీరక కసేక్కిపోతూ “నాకు ముగ్గురి గుద్దలు ఒకేసారి కావలి…”అన్నాను. “ముగ్గురం ఒకేసారా….”అంది ఆచర్యంగా హిమ అంటీ. “హ….ఒక్కసారి ఒంగాక తప్పుతుందా…వాడు ఎలా చెప్తే అల వినాలి…”అంది నిట్టుర్చుతూ సంధ్య అంటీ. ముగ్గురు ఒకరిని ఒకరు నవ్వుతు చూస్కొని, నా ముందు వొంగి పిర్రలు లేపి పడుకున్నారు. అలా ముగ్గురి గుద్దలు చూస్తుంటే , పిచ్చెక్కిపోయి “అబ్బ….ఎం పెంచారు గుద్దలు…ఒకరిని మించి ఒకరివి ఉన్నాయి….”అన్నాను టప టప చేతితో వాళ్ళ పిర్రల మీద కొడుతూ. “ఓయి….మా పిర్రలు ఎమన్నా మద్దెల అనుకున్నవ….అలా కొడుతున్నావు…”అంది సంధ్య అంటీ తమకంగా పిర్రలు ఊపుతూ. నేను మడ్డ తిస్కేల్లి సంధ్య అంటీ పిర్రల మీద కొట్టాను. “స్స్స్..అబ్బ….ఇలా మనం ముగ్గురం వొంగితే పండగ చేస్కున్తున్నాడు….”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ. తిక్కరేగిపోయు ముగ్గురు పిర్రల మీద మర్చి మర్చి కొట్టాను మొడ్దని. ముగ్గురు గోనుగుతున్నారు తమకంతో. ఇంకా నేను తట్టుకోలేక వరసలో మొదట ఉన్న సంధ్య అంటీ నడుము పట్టి సర్రున దించాను గుద్దలో మడ్డని. “స్స్స్..అబ్బ….ఎం …కుచ్చావు రా…”అంది మత్తుగా . నేను గట్టిగ లాగి నడుముని మళ్ళి కుచాను గుద్దలో. “స్స్స్….సమ్మగా ఉంది రా…..”అంది తమకంగా సంధ్య అంటీ. “అబ్బ …అంటీ …ఎం పెంచావే లంజె ….గుద్దని…..”అంటూ ఒక గుద్దు గుద్దాను గుద్దలో. “స్స్స్….అబ్బ…ఎక్కడ నేర్చావు రా….ఇలా పొడవడం….”అంటూ కసేక్కిపోయి గొనుగుతుంది సంధ్య అంటీ. గట్టిగ రెండు నిముషాలు పొట్ల మీద పోట్లు పొడిచి, గుద్దలో నుండి మడ్డని తీసి, మోకాళ్ళ మీద అలాగే జరిగి హిమ అంటీ వెనకకు వొచ్చి, మొడ్దని చేతితో పట్టుకొని పిర్రల మీద గట్టిగ కొట్టి ఒక చేతిని కిందకి పోనిచి పువ్వు ని పట్టి నలిపాను. “స్స్…అబ్బ….చందు…..”అంది మత్తుగా. నేను మడ్డని పిర్రల మధ్య రాస్తూ…..పువ్వు ని గట్టిగ నలిపాను. “స్స్…అబ్బ….”అని ములుగుతుంది హిమ అంటీ. నేను గురి చూసి హిమ అంటీ గుద్దలో దూర్చాను మడ్డని. “స్స్స్..అబ్బ…ఇంకా తీరడం లేదా రా…నీ మడ్డ జిల….”అంటూ కసేక్కిపోయింది హిమ అంటీ. “లేదు అంటీ ….మీరు గుద్దలు ఇలా పెంచి నా ముందు పెడితే….ఎలా తట్టుకుంటాను అంటీ…..”అంటూ గట్టిగ పోడుస్తున్నాను హిమ అంటీ గుద్దలో మడ్డని. “స్స్స్.అబ్బ…అలాగే పొడువు….సమ్మగా ఉంది…చించెయి….పర్లేదు…..అబ్బ..అది …అలా కొట్టు…..నీ ముందు వొంగినందుకు నా గుద్దకి తగిన శాస్తి చేయి…..”అంటూ గోనుగుతుంటే పిచ్చెక్కి ఇష్టం వొచ్సినట్టుగా కుమ్మాను హిమ అంటీ గుద్దని. “స్స్స్…అబ్బ…చాలు….అమ్మో …ఎం గుద్దు తున్నావు రా…..హ..హ..హ…చాలు..చాలు….హ.హ.”అంటూ ఉంటె ఒగర్స్తు ఆపి మొడ్దని బయటకు తీసి, తులసి వైపు వెళ్తుంటే “అమ్మో…ఆ కొట్టుడు చూస్తుంటే నాకు బయం వేస్తుంది ర.. ఇంతకూ ముందే వాయిన్చావు కదా..చాలు నాకు ….”అంది నా వైపు చూస్తూ. “అదేం కుదరదు….వరసలో కూర్చుంటే విస్తరిలో వోడ్డిన్చాల్సిందే కదా….”అంటూ నడుము ని లాగి కస్సున దించాను తులసి గుద్దలో మడ్డని. “ఆఆఆ…అమ్మ….చెంపెసావు కదరా…..మెల్లిగా పెట్టు…..”అంది నీరసంగా తులసి. “నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకున్న వాడు వినడే….ముస్కోని…..వాడు ఎలా చేస్తే అలా చేయించుకో….”అంది మత్తుగా హిమ అంటీ. “అవునే తులసి..వాడు చాలు చాలు అంటే ఇంకా ఎక్కువ దేన్గుతాడే…..అక్క చెప్పినట్టుగా విను…..”అంది తమకంగా సంధ్య అంటీ. “స్స్స్..అబ్బ…వీడు ఇలా గునపంతో తోలిచినట్టుగా తొలుస్తుంటే…ఎం మాట్లాడకుండా ఎలాగె ఉండడం….ఈ పాడు పిల్లాడికి ఏమవుతుందో ఏమో …నా గుద్దని చూడగానే..ఎక్కడలేని హుషారు వొచ్చి…కుల్ల పోడుచుతాడు…”అంది మత్తుగా.ఆ మాటలకి ఇద్దరు నవ్వారు. తులసి చెప్పింది నిజమే. దాన్ని కసిగా దేన్గాలి అని ఉంటది నాకెప్పుడు. నేను తులసి నడుము ని గట్టిగ పట్టి దేన్గుతున్నాను గుద్దని. “స్స్…అబ్బ…హ. హ. హ. “అంటూ ములుగుతుంది తులసి. నాకు చివరకి వొచ్చేసి నా రసాన్ని తులసి గుద్దలో నిమ్పెసాను గట్టిగ గుద్దలో మడ్డని కుచ్చుతూ. అలగే పడిపోయాను తులసి వీపు మీద. “చూసావా అక్క…తీర్టం ఎక్కడ పోయలో అక్కడ పోసాడు….”అంది మత్తుగా సంధ్య అంటీ నా పిర్రలు రాస్తూ.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *