కొత్తగా పెళ్లి అయ్యింది మొగుడు ఆఫీసుకి

Telugu Sex Stories రాశి మా పక్కింటిలో ఉండే అమ్మాయి, ఐదు సంవత్సరాలినుంచి దెంగాలి అని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను, పెళ్లి కి ముందు అంత లావూ అంత చిన్నవీ కాకుండా ఉండేవి.. సళ్లు కూడా చాలా పెద్దగా ఉండేవి. నేను రాశిను దొంగ చూపులు చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఎప్పుడు రాశి ఒంటరిగా దొరుకుతుందా ఎప్పుడు ఒక చాన్స్ తీసుకుందామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఆకరికి పెళ్లి అయిపొయింది. ఒక రోజు నేను కాలేజ్ కి బయలుదేరుతుంటే &#8230
The post కొత్తగా పెళ్లి అయ్యింది మొగుడు ఆఫీసుకి appeared first on Telugu Sex stories.

%d bloggers like this: