కమల అత్త నేర్పిన అనుభవాలు 14

నాలుగో రోజు కమల అత్తని మధ్య వరండాలో కూర్చొబెట్టి – తల మసాజ్ చేస్తూ – నూనె రాస్తూ
నేను: ” అత్తా , రోజూ నిన్ను పడుక్కోబెట్టి నీ పూకులో నా బుజ్జిగాణ్ణి దూర్చి దెంగి దెంగి – నీ కోరికలు తీరుస్తున్నాను . నిన్ను నిలబెట్టి – కూర్చోబెట్టి – ఒంగోబెట్టి కూడా – నీ పూకులో దూర్చి దెంగి దెంగి కారిస్తే ఎలాఉంటుందే ”
అంటూ అత్త తలని రెండు చేతులతో గట్టిగా లాకొని ,పెదాల్ని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొని నొట్లోకి నాలుక దోపి నాలికని నాకేను.

కమల: ” శ్రీ మూడు రాత్రులు నాకు త్రుప్తిగా చేసావురా . ఇవాళ నుంచి కొత్తగా చేసుకొందాము – తలదువ్వి – ముడి నడ్డి మధ్యలోకి వెయ్యి. నిలబడి చేసుకొందాము”
అని నా ఒళ్ళో వాలి ముద్ద్ పెట్టుకొంది.

నేను: ” అలాగేనే నా కలల రాణి అత్తమ్మా”
అంటూ అత్తకి తలదువ్వి వీపు మధ్యలోకి ముడి వేసాను.
అత్తని లేపి- గోడ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి- మధ్యకి వేసిన ముడిని ముందు సళ్ళమీదవేసాను.
కమల: ” ఒరే , నువ్వుకూచున్న స్టూల్ పట్రారా “.

అప్పటికే నా బుజ్జిగాడు లేచి – ఎఫ్ఫుడు అత్త పూకుని వాయిద్దామా అని చూస్తున్నాడు. స్టూల్ అత్త కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి – అత్తని గోడకి నొక్కి పెట్టి నొట్లో నోరు పెట్టి నాకుతూ సళ్ళని పిసుకుతూ
నేను: ” చెప్పవే అత్తా , నా బుజ్జిగాడు అల్లరి పెడుతున్నాడు – నీ పూకులోంచి రసాలుకారుతున్నాయి ” అంటూ అత్త తొడలు విడదీసాను. అత్త నా చేతిని దాని ఎడం తొడమీద పెట్టి , దాని ఎడం కాలిని స్టూల్ మీదకు సర్దించింది.

కమల: ” ఇప్పుడు నిలబడి నా పూకుని కుమ్మురా నా అల్లుడా ”
అని నాబుజ్జిగాణ్ణి దాని పూకులోకి దూర్చుకొని
కమల: ” అబ్బా , గొప్ప దూలగా ఉందిరా , కానీ నీ దెంగడం ”
అనగానే – అత్త తలని పట్టుకొని గోడకి నొక్కి పెట్టి – నా బుజ్జిగాడితో అత్త పూకుని 20 నిమషాలు ఆగకుండా దెంగి దెంగి అత్త పూకులో మొత్తం కార్చేసాను. దెంగుతున్నంతసేపు
కమల: ” ఓరి నా అల్లుడా -నువ్వే నా మొగుడువిరా – బలేగుంది ”
అంటూ మూలుగుతూనేఉంది. ఆ దెంగుడుకి అత్త పూకులోంచి ఇద్దరి రసాలు కింద గచ్చుమీద కారేయి. అలాగే నా చేతులు రెండూ అత్త నడుమ్మీదకి జార్చి – అత్త తన చేతులు రెండూ నామెడ చుట్టూ వేసి- ఇద్దరిమధ్యా గాలి కూడా దూరనంతగా కౌగిలించుకొని – ముద్దులు నాకుళ్ళు పని 15 నిమిషాలు పాటు పాటు సాగింది.

అత్త రెండుచేతులని నా చేతులతో పైకెత్తి గోడకి నొక్కి , అత్త పెదాలని జుర్రుకోవడం మొదలెట్టాను. అప్పటికే నా బుజ్జిగాడు అత్త పూకుని పొడవడం మొదలెట్టాడు.

కమల: ” నా అల్లుడు షాట్ కి రెడీ ”
అంటున్న అత్త నోటిని నా పెదాలతో మూసేసి -నా బుజ్జిగాణ్ణి ఒక్కతోపుతో నా ముద్దుల అత్త పూకులోకి దూర్చి – -అత్త గుద్ద గోడకి నొక్కి పెట్టి – పూకుని ఆగకుండా 20 నిమిషాలు దెంగి దెంగి – అత్త పూకులో నా తెల్లని ద్రవాన్ని కార్చేసాను. మధ్య మధ్యలో అత్త చంకలు నాకుతూ – చనుమొనలని మెల్లి మెల్లి గా చీకుతూ ఉంటే అత్తకి వేగంగా రసాలుకారి-
కమల: “ఓరి భడవా నా పూకులో వేగంగా నింపరా”

అని అరుస్తూ ఉంది. అత్త మొహం మీద చెవుల మీద పడుతున్న జుత్తు మీదుగా ముద్దులు కురిపిస్తూ – ” నేను: “ఎలా ఉందే నా రాణీ – నాకు ఇలా నిలబడి నీ పూకుని దెంగడం చాలా బాగా ఉందే అత్తమ్మో ”
అని – నా బుజ్జిగాణ్ణి బయటకు తీసి- అత్త తొడని పట్టుకొని స్టూల్ మీదనించి కిందకి పెట్టి – మళ్ళి అత్తని గోడకి నొక్కి పెట్టి చంకలు నాకి , సళ్ళ మొనలు చీకి – నోట్లో నోరు పెట్టి ఇంకో 15 నిమిషాలు తరువాత అత్తని స్టూల్ మీద కూర్చోబెట్టి- కాళ్ళు రెండూ నొక్కితూ –

నేను: “ నా రాణీ – కాళ్ళు ,నడుం నొప్పెడుతున్నాయా ”
అనీ అత్త కాళ్ళు బగా పట్టి , వెనకకి వెళ్ళి -నడుం రాశాను.
కమల: ” నా అల్లుడుకి నేనంటే ఎంత ప్రేమో ”
అంటూ సగం ముడి వేసిన జుత్తుని నా మీద వెసింది.

అత్త ముడిని విప్పి – అత్తని కింద కూచోబెట్టి – చెరిగిన జుత్తుని సర్ది- పాయలు చేసి బాగా దువ్వి- నడినెత్తి మీద ముడివేసాను . నేను ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు –
కమల: ” ఒరే శ్రీ ఇవాళ పొద్దుట వేసుకొనే షాట్లన్ని – గోడకి నిలబెట్టి దెంగుకుందాము. రాత్రి షాట్లు గదిలో మంచం మీద కూచొని దెంగుకుందాము రా – సరేనా ”
నేను: “అంతకన్ననా నా అత్తమ్మా ”
అని అత్త చేతులు పైకెత్తి చంకలు నాకాను.

అత్తకి స్నానం చెయించి – తయారు చేసి ఇంకో కొత్త రకం ముడి వేసేసరికి 2గంటలు పైనే పట్టింది. అత్త నేను చెప్పినట్టు కుట్టిన చేతులు లేని జాకెట్టు అత్తకి సళ్ళు సర్ది తొడిగాను. భుజాల మీద సన్నని ముక్క – వీపు వెనుక సన్నని ముక్క జాకెట్టు పట్టి ఉంచడానికి – ముందునుంచి పెద్ద సళ్ళు కనిపిస్తున్నయి. లంగాని బొడ్డు కిందకి సర్ది కట్టాను. అత్తని అద్దం ముందు నిలబెట్టి – వెనకనుంచి అత్త సళ్ళని జాకెట్టు మీదుగా ఎత్తి – నేను: ” చూడవే నా కలల రాణీ – నీ అందాలు ఎలా నన్ను పిచ్చెక్కిస్తున్నాయో “.
కమల: ” ఓరీ భడవా – దీంతో బయటికి ఎలా వెళతారా ”
నేను: ” బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కి – వీపు మాత్రమే కనిపించేటట్టు -ఎలా కుట్టలో చెబుతానే”
అంటూ , అత్తని నా వైపుకి తిప్పుకొని ముద్దులాడి –
నేను: ” హోం వర్క్ చేసుకొని వస్తానే ”

మధ్యహ్నం వచ్చేసరికి -అత్త పల్చటి బంగారు కలర్ చీరలో లోపలి అందాలు కనిపిస్తూ ఉండగా – నా ఒళ్ళో కూర్చోని – అన్నం తినిపించింది. నా చేతులు అంతసేపూ అత్త బొడ్డుని – నడుముని – వీపుని నలుపుతూ – ముద్దులాడుతున్నాను. భోజనం పూర్తయ్యే సరికి అత్త చీర కింద ఉంది. అలాగే అత్తని తీసుకెళ్ళి – శుభ్రంగా చేతులు మూతులు కడుక్కొని – గదిలోకి వఛ్ఛాము. అత్తని కౌగిలించుకొని పెదాలతో ముద్దులాడుతు జాకెట్టు వెనక హుక్ తీసేసరికి – జాకెట్టు జారిపోయి అత్త కలశాలు మొత్తం బైట పడ్డాయి. చెయ్యి కిందకి జార్చి – లంగా ముడి విప్పి కిందకి జార్చేసి అత్త చెవులు మెల్లిగా కొరుకుతూ
నేను: ” గోడ షాట్కి రెడీనా అత్తమ్మా ”
అంటూ – బుగ్గల మీద చిన్నగా కొరికాను.

కమల: ” శ్రీ ఇలా నన్ను గోడకి నొక్కావంటే ముడిలో పిన్నులు గుచ్చుకొంటాయిరా – ముందు దాని పని చూసి – నీకెన్ని సార్లు కావాలంటే అన్ని సార్లు నా పూకుని దెంగు రా ”
అత్తని అద్దం ముందు కూర్చోబెట్టి –
నేను: ” నేను నీ జుత్తు సేవ చేస్తాను. నువ్వు అద్దంలో నీ దిమ్మని – సళ్ళని బాగా చూసుకోవే ”
అని – ముడి విప్పి – జుత్తు నున్నగా దువ్వేసరికి 30 నిమిషాలు పైనే పట్టింది. చెవులమీద పడుతున్న జుత్తుని పక్కకిలాగి – చెవుల వెనుక నాకుతూ ముద్దులాడుతూ – కుడి చేతి వేళ్ళని అత్త తొడలని విడదీసి – పూకులోకి దూర్చి ఆడిస్తూ – ” అత్తా – చూడవే అద్దంలో ” అంటూ ఉంటే – అత్త పూకులో రసాలు కారడం మొదలెట్టాయి. అత్త కళ్ళు విప్పి –

కమల: ” గోడకి నిలబెట్టి నా పూకుని దెంగురా శ్రీ భడవా – ఇలా తల దువ్వించుకుంటూ – పైపైన పనులు ఇంత ఆనందం ఇస్తాయని నీ వల్లే అర్ధమైందిరా ”
అనగానే – అత్త చంకల్లో చేతులు పెట్టి సళ్ళ కింద పట్టుకొని అత్తని లేఅపి -జుత్తు ముందుకు వేసి – అద్దానికి ఎదురుగా ఉన్న గోడ కి అత్తని నొక్కిపెట్టి –
నేను: ” అద్దంలో చూసుకోవే అత్తమ్మో నీ పూకు లో నా మొడ్డని పెట్టి దెంగడం ”
అని అప్పటికే బాగా నిగిడి ఉన్న నా బుజ్జిగాణ్ణి – పూకు లోకి కసుక్కున దూర్చేసాను.
అత్త : (ఒక్కసారిగా) ” ఓరి భడవా అంత గట్టిగానా ”
అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొంది .

నేను: ” సారీ అత్తమ్మా – పూకు నొఫ్ఫెట్టిందా – తీసేయనా ”
అత్త : ” ఒద్దు ఒద్దు , దెంగు రా మొగుడా “.
అత్త రెందు చేతులూ పైకెత్తి – చంకలు- సల్లు నాకుతూ – ఆపకుండా 15 నిమిషాలు పూకుని దెంగి దెంగి – రసాలు కార్చేసి – అత్తతో పాటు మంచమీద పడిపోయాను. నా బుజ్జి గాణ్ణి అత్త పూకులోనే ఉంచి – అత్త సళ్ళని పైకెత్తి – సళ్ళ చుట్టూ – చంకల చుట్టూ నాకడం మొదలెట్టాను. చంకలో చిన్నగా వెంట్రుకలు నోటికి తగిలాయి.

నేను “అత్తా నీ చంకలు ఇంక రోజూ గొరగాలా ”
అంటూ అత్త నోట్లో నోరు పెట్టి మా ఇద్దరి నోటి రసాలు ఇద్దరం 10 నిమిషాలు తాగేము.
అత్త: “ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు గొరగరా ”
అంటూ చంక ఎత్తి మళ్ళీ నాకించుకొంది. నా బుజ్జిగాడు అత్త పూకులో అప్పటికే నిగిడాడు – అత్తకి రసాలు కారుతున్నాయి . అత్తని జుత్తు పట్టి లాగి
నేను : ” ఏమే అత్తా, దెంగనా ”
అత్త: “కానీరా మొగుడా ”

అంటూ రెండు కాళ్ళతో నా నడుముని చుట్టేసింది.నా రెండు చేతులని అత్త జుత్తులోకి పోనిచ్చి – అత్త జుత్తు పట్టుకొని -తలని పైకీ కిందకీ లేపుతూ – అత్త పూకుని అలా 30 నిమిషాలు దెంగాక – నా తెల్లని ద్రవం అత్త పూకులో చివ్వుమని కార్చేసాను . మా రెండు రసాలు కలసి -అత్త దిమ్మలోంచి దుప్పటి మీదకి కారేయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *