కమల అత్త నేర్పిన అనుభవాలు 15

అత్త చిన్న తువ్వలు తో నా బుజ్జిగాణ్ణి తుడిచి – తువ్వాలు నా చేతికి ఇచ్చింది . అత్తని నిలబెట్టి గుద్ద- పూకు తుడిచి – పూకుని తడిమాను. చిన్నగా పెరిగిన వెంట్రుకలు తగిలాయి .

కమల అత్త నేర్పిన అనుభవాలు 14→

నేను: ” అత్తా నీదిమ్మని , చంకలని ఇప్పుడే గొరుగుతానే – శుభ్రంగా గొరిగేక ఇంకో షాట్ వేసుకొందాము ” అత్త: ” అలాగే కానీ “నేను: ” అత్తా పదవే పెరట్లో చెట్టు కింద గొరుగుతాను “అని అత్తని రెండు చేతులతో కౌగిలించుకొని – చఫ్టా మీద వేసి ఉన్న బొంత మీద పడుక్కోబెట్టాను.కమల: ” శ్రీ దిమ్మని బాగా తడిపి గొరగరా – లేకపోతే మండుతుంది “నేను: ” భయపడకు అత్తా , మంగలి కత్తి తో గొరుగుతా – బాగా దిమ్మని తడిపి చేస్తాలే- నువ్వు మట్టుకు కదలకు “అంటూ – కమల అత్త రెండు తొడలు బాగా విడదీసి నా మొహానికి ఎదురుగా ఉండేటట్టు సర్దుకొన్నాను. పూకుకి నీళ్ళు పట్టిస్తూ మధ్య మధ్యలో పూకులో వేళ్ళు దూర్చి ఆడించి – వెంట్రుకలు అన్నీ- పూకు మీద ఉండేటట్టు సర్ది – నీళ్ళు మళ్ళీ రాసి –నేను: “అత్తా రెండు చేతులూ తల వెనక్కి పెట్టుకోవే – గొరుగుడు మొదలెడతాను “

అని – ముందు మెల్లిగా పూకు పైన ఉన్న వెంట్రుకల్ని గొరిగాను. మళ్ళీ పూకు కన్నంపక్క నీళ్ళతో తడిపి-నేను: ” ఒసే అత్తా – కన్నంలో వేళ్ళు పెట్టి – పక్కలు గొరుగుతా , కదలకు “కమల: ” ఓరి నాయనో బలే గొరుగుతున్నావురా – అలాగే కానీ “మూడు వేళ్ళు పూకు లో దూర్చి – అత్త తొడని బాగా పక్కకి సర్ది – మెల్లిగా మగాడి పిచ్చెక్కించే చోట – గొరిగాను. అలాగే రెందో పక్క కూడా గొరిగి – చేత్తో పైనుంచి కిందవరకు తడిమేసరికి నున్నగా పాలకోవలా అత్త పూకు ఉంది. శుభ్రంగా సబ్బు రాసి – నీళ్ళతో పూకుని కడిగి – తుడిచి – అత్త చేతిని పూకు మీద రాయించినేను: ” ఎలా ఉందే నా పనితనం ” ; ” అత్తా నువ్వు గొరుక్కోడానికి పడ్డ పాట్లు కన్నం లోంచి చూసాలే అక్కడి నుంచి మంగలి కత్తి ఎలా వాడాలో నీ కొసమే నేర్చుకున్నానే నా కలల రాణీ “అనగానే – అత్త లేచి నన్ను ఒళ్ళొకి లాక్కొని

కమల: ” ఓరి నా అల్లుడా – నాకోసమ ఇంక జీవితాంతం ఈ పనులు నాకు నువ్వే చేయిరా “అని నన్ను ముద్దాడింది.నేను: ” ఇంకా నీ చంకలు గొరగాలే – ఆ తరువాత ఈ చెట్టుకి నిన్ను నొక్కి పెట్టి , నీ పూకులో నా మొడ్డ పెట్టి నిన్ను దెంగుతాను, సరేనా “కమల: ” చెట్టుకి ఎలాగరా , వీపు చీరుకుపోదా “నేను: ” ఓసి అత్తా చెట్టుకి పరుపుని కట్టి – దాని మీద నిన్ను నిలబెట్టి దెంగుతానే – నీ బంగారం లాంటి వీపు ని జాగ్రత్తగా చూసుకొంటానే “అంటూ వీపు మీద ఉన్న జుత్తు ని చేతికి చుట్టుకొని -మెడకింద నుంచి వీపు మొత్తం గుద్ద చీలికవరకు ముద్దులాడుతూ , నాకేను. అత్త జుత్తుని మధ్యలో ముడి చుడుతూ –నేను: ” అత్తా ఇప్పుడు చంకలు వెనకనుంచి గొరుగుతాను “

చప్టా మీద అత్త వెనుక మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని – అత్త కుడి చేతిని ఎత్తి – నీళ్ళతో బాగా తడిపేను .అత్త భుజం మధ్య నా మొహం పెట్టి అత్త చేతిని నా మెడ మీద వేసి పట్టుకోమన్నాను. ఎడం చేత్తో చంకని లాగి – మెల్లిగా పైనుంచి కిందకు గొరిగేసరికి , చిన్న వెంట్రుకలు సళ్ళ మీద కి జారాయి . మరోసారి నీళ్ళతో తడిపి , మళ్ళీ గొరిగాను. చేత్తో తడిమి చూసేసరికి చంక నున్నగా మెరిసి పోతోంది. అలాగే రెండో చంక కూడా గొరిగాను.చంకలు రెండూ సబ్బుతో కడిగి తుడిచేసరికి – అత్త పూకులొంచి రసాలు చఫ్టా మీదకు కారుతున్నాయి.నేను: ” ఏంటే అత్తా – మళ్ళి కార్చుకున్నావు “కమల: ” ఓరి భడవా , నువ్వు ఇలా ఆడదానికి అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటే – కారక ఏమవుతుందిరా “నేను: ” ఏం సెప్పినావే అత్తమ్మా , నీ లాంటి జుత్తు – సైజులు ఉన్న ఆడది అన్నీ ఇలా చేయించుకుంటూ ఉంటే – మగాడికి అదో మజా – మరపురని అనుభవమేనే నా రాణీ “అంటూ అత్త చంకల్లో చేతులు పెట్టి లేపి – చెత్తుకు కట్టిన పరుపు కి నొక్కి పెట్టి – సళ్ళు చీకుతూ – మొహం మీద ఉన్న జుత్తు మీదుగా పెదాలు బుగ్గలు చెవులు ముద్దాడుతూ – చేతులు రెండు పైకెత్తి – గొరిగిన చంకలు నాకుతూ – నిగిడిన నా బుజ్జిగాణ్ణి పాలకోవాలా ఉన్నా పూకులోకి దూర్చి

నేను: ” ఎలాగుందే నా ముద్దుల అత్తమ్మా”కమల: ” దెంగరా నా చిన్నారి అల్లుడా , నా చేతుల్లో పెరిగిన అల్లుడు ఇప్పుడు నాకు అన్నీ చేస్తున్నాడు అంటే – భలేగుందిరా – నా పూకుని దెంగరా – నీ కుతి తీరే వరకు “అత్త అలా అనేసరికి , నా బుజ్జిగాడు అత్త పూకులో మరింత నిగదగానే – దిమ్మని కుమ్మడం మొదలెట్టాను. మధ్యలో కొంతసేపు ఆగి – అలా అత్త పూకుని రెండు సార్లు కుమ్మి – ఇద్దరం రసాలు కార్చుకుంటే -అవి చప్టా మీద కారాయి.

అత్తని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని – అత్త జుత్తు చిక్కు లేకుండా ఉండడానికి పైనుంచి కిందవరకు వేళ్ళతో దువ్వుతున్నాను.కమల: ” శ్రీ , అప్పుడే సాయంత్రం అయిపోయిందిరా – స్నానం చేయించి -తయారుచేసి , ఈ పూటకి జడ వేసిరా మొగుడా “అత్తకి స్నానం చేయించి – లంగా తొడిగి – ఇంకో చేతులు లేని జాకెట్టు సళ్ళు బాగా కనబడేటట్టు సర్ది వెనుక హుక్ పెట్టి అద్దం ముందు కూర్చో బెట్టి – జుత్తు ముడి విప్పి దువ్వడం మొదలెట్టాను. మధ్యహ్నం జుత్తుని బాగా నలిపానేమో – జుత్తుని ఆరు పాయలు చేసి జాగ్రత్తగా దువ్వాల్సి వచ్చింది.ఒక 40 నిమిషాలు జుత్తుని నున్నగా దువ్వడానికి పట్టింది.అత్తని నిలబెట్టి జడ వేయడం మొదలెట్టాను. రెండు చెవులు పూర్తిగా జుత్తుతో కఫ్ఫేటట్టు దువ్వి- జడ వేసాను.అత్త: ” ఏంటీ అల్లుడు గారికి ఇవాళ ఇవాళ జడ ఇలా వెయ్యాలనిపించింది “నేను: ” మా అత్తలోని కొత్త కొత్త అందాలని బైటకు తేవాలని – నీకు కూడ తెలియని విధంగా ముడులు జడలు వేస్తానే “అని వేసిన జడని సర్ది – అత్త భుజం మీదుగా ముందుకు వేసి అత్తని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను.మిగిలిన అలంకరణ పూర్తి చేసాక – అత్తకి ఏ చీర కట్టుకోవాలో చెప్పాను. అత్త చీర కట్టుకున్నాక – అత్త్ని గట్టిగా ఓసారి నలిపి ముద్దు పెట్టుకొన్నప్పుడుకమల: ” ఒరే రాత్రి కూర్చొని దెంగడం నేర్పుతారా “నేను: ” అల్లాగేనే అత్తమ్మా – స్నేహితులని కలిసి వస్తా “అని బయటకు వెళ్ళాను.

ఇంటికి రాగానే అత్తని కౌగిలించుకొని – నోట్లో నోళ్ళు పెట్టుకొని నాలికలని చీకుతూ – నోట్లొ లాలా రసాన్ని పంచుకొన్నాము. అత్త చీరని కుచ్చిళ్ళమీద చేయి వేసి – విఫ్ఫేసాను. రేడియోలో పాటలు వింటూ అత్తని ఒళ్ళో కూచోపెట్టుకొని – అన్నం తినిపించాను. అన్నం తినిపిస్తూ సళ్ళ జాకెట్టులోంచి బైటకి ఉబ్బిన సళ్ళని ముద్దులాడుతూ – మధ్యలో అత్త నోట్లోంచి – అన్నం నా నోట్లోకి లాక్కుంటూ – భోజనం పూర్తిచేసాము. అత్తని అద్దం ముందు కూర్చోపెట్టి -జడని ఎదం చేతికి చుట్టుకొని – మెడవెనుక జడ కిందనుంచి , వీపును ముద్దులాడుతూ – నాకుతూ – జాకెట్టు హుక్ ని నోటితో విప్పుతూ – కుడిచేతిని ముందు సళ్ళమీద జాకెట్టును పట్టి – జాకెట్టు తీసేసాను. అత్త రెండు సళ్ళూ ఒక్కసారి బంతుల్లా నా కుడి చేతిలోకి వచ్చాయి. అత్త: ( నవ్వుతూ ) ” నా అల్లుడు అప్పుడే చాలా అనుభవమున్న వాడిలా అన్నీ చేస్తున్నాడే “అంటూ ఉంటే – జడతో అత్తని వెనక్కి లాగి పెదాలని పెదాలని మూసేసి – రెండో చేత్తో లంగా ముడి విప్పి – ఒక చేత్తో జడ పట్టుకొని , రెండో చేత్తో చంకలోంచి సళ్ళను పట్టుకొని – పైకి లేపి – లంగాని విప్పేసి – అత్త చేవుల మీద జుత్తులోంచి చెవులని చిన్నగా కొరికేసరికి –

అత్త: ” అబ్బా రసాలు ఊరుతున్నాయిరా మొగుడా “నేను: “పదవే నా బంగారు అత్తమ్మా కూచొని నీ పూకులో నా మొడ్డ పెట్టి నిన్ను దెంగుతాను”అంటూ అత్తని మంచం మీదకు తోసాను.అత్త నా రెండు కాళ్ళు విడదీసి కూర్చోపెట్టి – తన రెందుకాళ్ళు నామీదవేసి నా తొడల మీదకి గుద్దని పెట్టి కూర్చొంది . నారెందు చేతులు చంకల్లోంచి దూర్చి అత్తని వీపు పట్టుకొని నా దగ్గరగా లాక్కొని – పెదాలని ముద్దులాదుతూ మధ్యలో చంకలని నాకుతూ – వెనక జడని చేతుల్లోకి తీసుకొని – జడ విప్పేసి వీపుమీద , ముందుకి సర్దేను. అప్పటికే నా బుజ్జిగాదు నిగిడి అత్త పూకులోకి కొంచెం దూరాడు.కమల: “ఒరే భడవా కాళ్ళు కొంచెం పైకెత్తు “అని పూకుని నా బుజ్జిగాదు దూరేలా సర్దింది.నా చేతులు అత్త జుత్తులో దూరి మసాజ్ మొదలెట్టాయి . ” కమల: “అబ్బ నా మొగుడో , నీ సరసాలు బాగున్నాయిరా- నేను ఊగుతాను నా దూల తీరేవరకు – నువ్వు తల మాసాజ్ చేస్తూ – నా పెదాలని బుగ్గలని నాకుతావో – ముద్దులాడుతావో నీ ఇష్టం”అనగానే కమల తల మాసాజ్ చేస్తూ – అత్త సళ్ళు నాకు గట్టిగా హత్తుకొనేలా చేసినేను: ” ఇంక దెంగవే నా బంగారం “

అలా అత్త రెండు చేతులతో నా వీపు పట్టుకొని 15 నిమిషాలు దెంగి – ఆగింది.నేను: ” ఓసి అత్తో – దెంగవే నాకు కారిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉందే “అని అత్త తల మాసాజ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే అత్త మరో 10 నిమిషాలు దెంగగానే – మా ఇద్దరి రసాలు ఒక్కసారిగా కారి కలిసిపొయి – అత్త పూకు లోంచి దుప్పటి మీదకు కారాయి. ఇద్దరం ఇకరి వీపు ఒకరం పట్టుకొని – అలా 10 నిమిషాలు ఉండి -అప్పుడు మంచం మీదకు జారాము.

అత్త తలని నా గుండేల మీదపెట్టుకొని అత్త జుత్తుని వేళ్ళతో తలమీదనుంచి చివరివరకు సవరిస్తూ –నేను: ” భలే దెంగావే అత్తా – ఎక్కడ నేర్చావే – “కమల: ” కొక్కోకం పుస్తకంలో చూసాను రా – అలా సర్దుకొనేసరికి – అదే వచ్చేసిందిరా – కాని మంచి అనుభవం ఇచ్చావురా”అంటూ నా పెదాల్ని తీసుకొని ముద్దుపెడుతూ -నాకుతోంది. దాని జుత్తు చేతిలో చుట్టుకొని – తల వెనక్కి లాగి –నేను: ” రావే మళ్ళి ఇంకోసారి – కూచోని దెంగు , నీ పూకుని నింపుతా “

ఇంకోసారి అత్త పూకుని నా రసాలతో కూచొని నింపాక – అత్తని కూచోపెట్టి తల దువ్వడం మొదలెట్టాను. మసాజ్ చెయ్యడంతో తల దువ్వడానికి ఒక గంట పట్టింది.మధ్యలో సగం పాయలు దువ్వాక – అత్తని పడుక్కోపెట్టి – పూకులో దూర్చి అరగంట దెంగి దెంగి నా తెల్లటి ద్రవాన్ని అత్తా పూకులో కుమ్మరించాను. తరువాత స్వీట్లు -పళ్ళు తిని అత్తకి తల దువ్వి జడ వేసే సరికి – అర్ధరాత్రి అయింది. జడని నామీద వేసుకొని – అత్త మెడకింద ఒక చేయి నడుం చుట్టూ ఇంకో చేయి వేసి కౌగిలించుకొని పడుక్కొన్నాము . అలా అత్త ఆ రోజు రెండు కొత్త రకాలుగా దెంగడం నేర్పింది.అందుకే కమల అత్తని గుర్విణి అంటాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *