ఈ విషయం తెలిస్తే ఊళ్ళో మొగాళ్ళు

Telugu Sex Stories రాత్రి పదకొండు గంటలైంది. రిక్షా దిగి తలుపు కొట్టాను. నిద్ర కళ్ళ తో అత్త తలుపు తీసింది. &#8220ఎవరు?&#8221 అంటూ.నన్ను, మాలతీని చూసి ఆశ్చర్య పోయింది.రండి,రండి, ఏమిటి ఇలా ఊడిపడ్డారు,జాబు లేకుండా?&#8221 అంటూ ఆహ్వానించింది. మాలతీ కళ్ళప్పగించి అత్త వంకేచూస్తోంది. ఎందుకంటే, అత్త పైట స్తానభ్రంశం చెంది, బలమైన,పొగరుగా బలిసిన స్తనాలు, మధ్య అందమైన లోయ కనువిందు చేస్తున్నాయి. &#8220కూర్చో అమ్మాయి,అలా నిలబడ్డావేమిటి?&#8221 అంటూ మాలతీ చెయ్యి పట్టుకుని కుర్చీలో కూల వేసి, &#8230
The post ఈ విషయం తెలిస్తే ఊళ్ళో మొగాళ్ళు appeared first on Telugu Sex stories.

%d bloggers like this: