అక్కతో ఆడిన మొదటి ఆట


అక్కతో ఆడిన మొదటి ఆట

నేను శశి. ఇంట్లో రాబిన్ అంటారు.. ఇది నా నిజానుభావం. మా పక్కింట్లో మా దూరపు బందువులు ఉండేవారు.వారికీ ఒక కూతురు ఉంది, వరసు అక్క అని పిలిచేవాడిని. నాకు అయిదు ఉన్నపుడు తనకు పద్నాలుగు వయసు.చిన్న్నప్పటి నుండే తనకు దగ్గర పెరిగాను. ఎక్కువగా వాళ్ళింట్లోనే ఉండేవాన్నత. న ఎదురుగానే స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకోవడం కూడా చేసేది. దగ్గరికెళ్ళి ఎత్తుకోమంటే బట్టలు లేకున్నా కూడా నను ఎత్తుకునేది. నేనంటే చాల ఇష్టం తనకు. నాకు పద్నాలుగు వయసొచ్చాక తనకు ఇరవై మూడు వచ్చాయి. అయిన నాటో చాల క్లోజ్ గా ఉండేది. ఒకరోజు అమ్మ బయతకెల్తు అక్కని పంపిస్తా ఉండమని వెళ్ళింది. నేను స్నానానికి వెళ్ళాను. అక్క వచ్చి ఇంట్లో నా కోసం చూస్తుంది, నేనపుడే స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి తుడుచుకుంటున్న..

అక్క చూసి ఏంట్రా అది ఒంటి మిద ఎం లేకుండా వచ్చావు అంది.. నేనేదో మాట అంటే నను బెదిరించడానికి దగ్గరికి వస్తుంటే పరిగేట్ట్డ అలాగే,అక్క నన్ను పట్టుకుంది, తప్పించుకోబోతే నా బుల్లి పట్టుకుంది. వెంటనే నకదోలా అయింది, బుల్లి బాగా పెద్దగ అయింది, బయమేసి వెంటనే అక్క నొప్పిగా ఉంది వోడులన్న. అక్కను అడిగా దానికేమిందని.. ఎం లేదు అనుకున అక్క దాని గట్టిగ పట్టుకుని ముందుకు వెనక్కు అంటుంది ఏదో డాక్టర్ లాగా,నాకు బాగా రేగుతోంది. అక్క అలాగే అను బాగుంది అన్నాను, నాకల కావడం అదే మొదటిసారి. అక్క అల చేస్తూ చేస్తూ దాన్ని ముద్దు పెట్టుకుని పెదాలకు రాసుకుంటుంటే అదోలా ఉంది, వెంటనే అక్కకు దగ్గరగా వెళ్ళాను, వెంటనే నోట్లో పెట్టుకుని చికుడం మొదలు పెట్టింది. అక్క ఎం చేస్తున్నావ్ అనడిగితే ఇలా చేస్తే తగ్గిపోతుంది అంది.. అల చేతునే ఉంది పావు గంట వరకు.. తర్వాత లేచి ఇదేవరికి చెప్పకు అని దగ్గరకు తీస్కుంది.. సరిగ్గా తన గుండెల పై మొకం తాకింది. నేను గట్టిగ తన బొండాలకు మొహం రాస్తూ అక్క ఇవెందుకు ఇలవున్నాయి అనాడిగా, అవంతే అంది. మరి నాకు చూపించు అంది. ఇపుడు కాదు రేపు అని వెళ్ళింది.తర్వాత రోజు అమ్మ ఆంటీ ని రమ్మని చెప్పమంటే వేల్లిచేప్ప, ఆంటీ వెళ్తూ అక్కతో ఉండు నేనేల్త అంది…

సరే అని అక్క రూం లోకెల్లా అక్క మంచం పై ఉంటె వెళ్లి అక్కపై పడ్డ, అక్క వెంటనే నను ముద్దు పెట్టుకొని ఏంట్రా అనడిగింది. వెంటనే అక్క బొండాలపై చేయి వేసి నొక్కుతూ చూపించవా అక్క అన్నాను.. సరే అని డోర్ వేసి వచ్చి నైటి విప్పింది. లేత నిమ్మపండు రంగులో ఉన్న అక్క ఒళ్ళు చూస్తుంటే ఏదో అయింది, అక్క నువ్వు చాల బాగున్నావ్ అన్నాను.. అవునా అంటూ బుగ్గ గిల్లింది.. బ్రా, ప్యాంటి ఉన్నాయి. బొండాలు చూపించు అన్నా, నవ్వుతు సరే అని వెనకల చేయి పెట్టి దాని హుక్స్ తియలేక రాక నను తియమంది. వెళ్లి తీసా అక్క ముండ చేతులు పెట్టింది, నేను ముందుకు వచ్చి అక్క చేతులు తీసా, కళ్ళు జిల్లన్నాయి నాకు. నా రెండు చేతులకు సరిపోనంత పెద్దగ ఉన్నాయి అక్క బొండాలు. అక్క ఒక్కసారి చికన అని అడిగితె తలను తనే దగ్గరికి అదుముకుంది గట్టిగా. నాకు సపా సపా చికుతూ అప్పుడపుడు చివరను కొరుకుతుంటే అక్క ఆహ్ ఆహ్ అంటుంది.

వాటిని బాగా వత్తుతూ చికుతూ ఎంజాయ్ చేశాను, ఆ తరవా కింద కూడా ఏముందో చూడాలని కింద చేయి వేసి ఆదిమ, బాగా ఉబ్బి వెచ్చగా ఉంది అది కూడా చూపించు అక్క అంటే వెంటనే కొద్ది సేపు మొకం తో అక్కడ రాయి అంది తన పుకు రేగేదాక, దిన్నేమంటారు అనడిగిట పూకు అని చెప్పింది. చిన్నగా ప్యాంటి పై నుండి కిందకు లాగుతుంటే ఒక నిలువు గీత కనిపించింది లోపలి బొక్క ఉన్నట్టు.. ప్యాంటి లాగేసి అక్క పూకు మిద మొకం పెట్టి రాసు, ముద్దులు పెడ్తూ ఉంటె నాకమన్నది.. నెనూ నాకుతుంటే చాల చేదుగా ఉంది, అక్క చేదుగా ఉందంటే నాకుతూ ఉండు తీయగా అవుద్ది అంది.. నాకుతూ ఉంటె నిజంగానే పూకు తియ్యగా మారింది. పైన సండ్లు నొక్కుతూ, పూకు నాకుతూ అక్కకు సుఖాన్ని ఇస్తూ నేను కాస్త పడ్డాను, అక్క న బట్టలు విప్పేసింది ఒక్కొక్కటిగా.. న బుల్లిని తన నోట్లో పెట్టుకుని బాగా చికుతుంది, వెంటనే నేను అక్కను పైకి లేపి అక్క పెదవులపై ముద్దు పెట్టాను, వెంటనే అక్క తిరిగి ముద్దు పెడుతూ, నా పెదాలను చికుతూ, నా నాలిక ను చికుతూ ముద్ద్దు పెడ్తుంటే నేను అక్క సండ్లు నొక్కుతూ ఉన్నాను.

తారవాత అక్క పరుపు పై పడుకున్నది, నేను కింది నుండి కాళ్ళ పైనుండి ముద్దు పెదుతూ రెండు కాళ్ళ సందుల్లోకి రాగానే అక్క కాళ్ళ సందుల్లో చేయి పేటి బాగా రాసాను, అక్క మూల్గుతూ రాబిన్ రాబిన్ అలాగే అలాగే అంటూ మెలికలు తిరిగింది.. అది నాకు చాల నచ్చి ఇంకా రాస్తూ నా పెదవులు పెట్టి రాస్తూ చికుతూ చిన్నగా అక్క పూకులో రెండు వెళ్ళు పెట్టి లోపలి చిన్నగా కెలుకుతూ పెట్టాను, అక్క ఒక మాదిరిగా అబ్బ అమ్మా రాబిన్ పెట్టారా అలాగే ఇంకా లోపలి లోపలి అన్తుంటూ నాకు బుల్లి తయారైంది.. వెళ్ళు పెటేది ఎందుకని లేచి అక్క మిద పడుకొని చిన్నగ నా సుల్లిని అక్క పూకు పేదల మధ్యలో చిన్నగా దుర్చాను. దూర్చిన తరవాత ఎం చేయాలో తెలియలేదు, అపుడు అక్క నన్ను పైకి కిందకు అన్నది, ఇలా చేయి అన్నది. నేను వెంటనే నా సుల్లి దూర్చి తీసి దూర్చి తీసి అల్లాగే చాల సేపు చేశాను.. ఇంకా గట్టిగ ఇంకా గట్టిగ అని అక్క నా పిర్రలు గట్టిగా నొక్కుతుంటే తన వెలి గోర్లు నా పిర్రల్లూ దిగుతుంటే మంటతో ఇంకా గట్టిగ దూర్చుతూ, ఒక్కసారే గట్టిగ సుల్లితో గుద్దుగుద్దాను. ఆక్క వెంటనే అమ్మా అని గట్టిగ అరిచి అః ఆహ అంటూ నన్ను గట్టిగ కౌగిలించికొని నా పెదవులు జుర్రేసింది.

లేచి కూర్చింది,నన్ను నిలబదమంది మంచం పై…. నేను లేచాక అక్క నా సుల్లి పై తోలును ముందుకు వెనక్కి అనసాగింది, మేల్లిగా చికుతూ ఫాస్ట్ గ అల చేస్తుంటే ఒక్కా సరిగా నాకు ఏదో అవుతూ తెల్లని జిగురు సరక్కుమంటూ సుల్లిలోంచి బయటకు వచ్చింది.. అది అక్క మొకం పై పడుతుంటే వెంటనే అక్క నా సుల్లిని నోట్లో పెట్టికుని బాగా చికింది ఆ జిగురంతా… నాకు అది బయటకు రాగానే ఎప్పుడు లేనంత హాయిగా ఉండింది..అక్క ఆ జిగురంతా సండ్ల పై రాస్కుని నా సుల్లి చికుతూ ఉంది. అక్క అది ఏంటిదని అడిగితె చెప్పింది, ఇలా చేస్తే అది వస్తుందని. అక్కతో అన్నాను, అక్క అది రాగానే చాల హాయిగా ఉంది అని. అవునా, అలాగే ఉంటుంది. బాగుందా ఈ ఆట అని అడిగింది. చాల బాగుందక్క అన్నాను. మనం ఈ ఆట ఆడినట్టు ఎవ్వరికి చెప్పొద్దూ అని లేచింది. నేను కొద్దిసేపు అక్క పూకు చీకి, సండ్లు నొక్కి ఇంటికి వచేస…

ఇది మా అక్కతో ఆడిన మొదటి ఆట.. సో ఇక మీకు పండగే…

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *